25 เมษายน 2566 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บร.4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโตรอง ผอ.สพป.บร.4 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565ณ ห้องฮักกันรวมใจ