240566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

    นายบุญถิ่น มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ดศรีษะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์