นายชวลิต​ เจนเจริญผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​บุรีรัมย์​ เขต​ 4 มอบหมายให้นายพนัส​ สุข​หนอง​บึง​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ชำนา​ญ​การ​พิเศษพร้อมด้วยนางศิริมนต์​ ละมุล​ ศึกษา​นิเทศ​ก์​ชำนา​ญ​การ​พิเศษผู้​รับผิดชอบ​ (Active​ Learning)​ ออกมาประสานงานการบันทึกคลิปการจัดการเรียนรู้​ของครูต้นแบบที่เขียนสรุปผลงาน​  A3 เข้าประกวด​  จุดอบรมที่​ 12​ โรงเรียน​อนุบาล​แคนดงวันอังคารที่​ 10​ สิงหาคม​ 2566​ รับการบันทึก​คลิปวีดีโอ​จาก​ สพฐ.ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้​ (Active​ Learning)​ GPS​ 5​ STEPS​ การจัดการเรียนรู้​เชิง​รุก​ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง​เชิงระบบ

1.นายสุพจน์  ไชยลือชา​          ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

2. นางสาวประวีณา  แทนหอม​ ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

3.นางสาวกรรณิการ์  สังฆมณี​ ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

4.นางแพรวนภา  เวสะมูลา​ ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

5.นางสาวพิรญาณ์ นาคาธร ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

6.นางนางสาวธวิตา  สมวงษ์​ ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

7.นางาสาวบุศยรินทร์ หงส์สิงห์​  ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

8.นางสาวเบญจวรรณ​ มีผล​ ร.ร.อนุบาล​แคนดง​

9.นางสาวนุชนาถ​ พวงพันธ์​  ร.ร.บ้านยางทะเล

ขอบคุณ​ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแคนดง​ 1 ​และ​ 2 ที่ให้การค้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง