ทดสอบสร้างหนังสือราชการ3

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:45โดยชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ
ทดสอบสร้างหนังสือราชการ3

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่าน  มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Ċ
C21-TH.pdf
(1974k)
ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ,
28 มิ.ย. 2559 21:45
Comments