การประชุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:49โดยbrm4 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:04 ]
ทดสอบสร้างหนังสือราชการ

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่าน  มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Ċ
C21-TH.pdf
(1974k)
brm4 admin,
28 มิ.ย. 2559 20:58
ċ
demo_course.rtf
(6k)
brm4 admin,
28 มิ.ย. 2559 20:59
Comments