เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

 • esdc4.ai   834กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป บุรีรัมย์ เขต 4 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์ต้นฉบับ ai‎
 • Animation Web   0กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป บุรีรัมย์ เขต 4 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แสดงผล Animation Web‎
 • esdc4(1).jpg   52กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป บุรีรัมย์ เขต 4 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์หัวเว็บ jpg‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

 • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U .pdf   1490กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป บุรีรัมย์ เขต 4 (เวอร์ชัน 1)
  ‎เอกสารการสมัคร Apple ID สำหรับผู้เข้ารับการอบรม iTunes U หลักสูตร ICT-Admin ของ ศนฐ.‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin